WYSTĘPY NA INNYCH SCENACH


Teatr rzadko występuje poza salą parafialną, nie szuka przeglądów, festiwali, nagród, ponieważ nie takie są jego cele. Jednak jest nam bardzo miło, kiedy za występy poza naszą sceną otrzymujemy nagrody. Zebrała się już tego znaczna liczba (14) ważnych nagród, wśród których zespół zdobył:

 •  trzykrotnie GRAND PRIX

 •  pięciokrotnie I miejsce

 •  trzykrotnie Nagrodę Specjalną

 •  dwukrotnie II miejsce

 •  1 raz III miejsce


Dużym wyróżnieniem dla zespołu był udział w prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „KORCZAK 2000” ze spektaklem ”Mały Przyjaciel”.

Nagrody zdobywają także młodzi aktorzy Teatru „RAJ”:

 • w 2000 r. za sztukę „Kram z Bajkami” na II Festiwalu Teatrów Amatorskich „Garderoba Białołęki” nagrodą dla najlepszej aktorki festiwalu uhonorowano Mariolę Piwek, a wyróżnieniem dla najlepszego aktora – Łukasza Czarnaka;

 • w 2001 r. za spektakl „Mały Przyjaciel” na III Festiwalu Teatrów Amatorskich „Garderoba Białołęki” nagrodę dla najlepszej aktorki festiwalu zdobyła Magda Żebrowska, a wyróżnienia otrzymali: Magda Łapińska, Sylwia Sarzyńska, Hania Korzeniowska i Maciek Pawliszewski, za scenografię wyróżniono panią Anetę Głowienkę);

 • w 2003 r. za spektakl „Mały Przyjaciel” w IX Międzyszkolnym Konkursie Zespołów Teatralnych im. Piotra Grabowskiego MASKA wyróżniono rolę Joanny Ekielskiej i Piotra Markowskiego;

 • w 2007 r. za przedstawienie „Bajka o szczęściu” w XIII Międzyszkolnym Konkursie Zespołów Teatralnych im. Piotra Grabowskiego MASKA wyróżnienia aktorskie otrzymali: Joanna Wachnik za rolę Myszki i Daniel Skrzypczyński za rolę Dziadka;

 • w 2009 r. za spektakl „Zabawa w Piratów” w XV Międzyszkolnym Konkursie Zespołów Teatralnych im. Piotra Grabowskiego MASKA wyróżnienia aktorskie otrzymali: Paweł Wiśniewski, Igor Piestrak, Anna Kryczka, Danielka Kamińska, Karolina Bargieł;

 • w 2009 r. za spektakl „Bajkowy Kogel-Mogel” w XV Międzyszkolnym Konkursie Zespołów Teatralnych im. Piotra Grabowskiego MASKA 2009 wyróżnienia aktorskie otrzymali: Paweł Główka, Anna Zielińska Jagoda Sasin.


Teatr „RAJ” niezbyt często, z uwagi na trudności organizacyjnie, występuje poza scena parafialną na zaproszenie różnych organizacji i tak m.in:

 • w Centrum Zdrowia Dziecka zagraliśmy „Kram z Bajkami” dla ponad 200 dzieci z oddziału onkologicznego;

 • przedstawieniem „Mały Przyjaciel” włączyliśmy się w realizację Gminnego Programu „Stop Przemocy w Rodzinie”;

 • sztukę „Narodziny” pokazaliśmy na zaproszenie Katolickiej Szkoły dla Rodziców w Centrum Kultury Civitas Christiana;

 • spektakl „Wróbelek” otwierał Konferencję Edukacyjną „Mam pomysł na zajęcia dla Ciebie” zorganizowaną przez Biuro Edukacji  m.st. Warszawy i Wydział Oświaty na Targówku;

 • spektakl jasełkowy „Zaproszenie” obejrzeli uczestnicy spotkania wigilijnego organizowanego przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”;

 • w lutym 2006 gościliśmy w Zerzniu, w obecnej parafii ks. Krzysztofa Waligóry z przedstawieniami jasełkowymi „Zaproszenie” i „Prezent dla Jezusa”;

 • od roku 2007 uczestniczymy w Przeglądzie Teatralnym Scena Małego Aktora w Domu Kultury Zacisze, gdzie korzystamy z organizowanych tam warsztatów teatralnych oraz oglądamy spektakl profesjonalnego teatru;

 • Dużym  wyróżnieniem dla Teatru była nagroda od Burmistrza Dzielnicy Targówek – czterodniową  wycieczka  na Litwę grupy  najpilniej pracujących uczestników Raju z Panią Teresą, w czerwcu 2007 r. Dzieci zwiedziły Wilno i Troki; • Niesamowitym przeżyciem dla uczestników Teatru Raj był udział w  dwutygodniowych wakacyjnych warsztatach  teatralnych  w Teatrze Wielkim w 2009 r., zakończonych spektaklem muzycznym „Sen Nocy Sierpniowej”, pokazanym na deskach Teatru Wielkiego.


 

 

 

1 komentarz

 1. Systemy gospodarcze na świecie nie są i nie były nigdy jtnlodeie. Nie wszędzie jest tak samo, jest to truizm ale warto to przypomnieć dlatego aby zrozumieć, że w roku 89 i pf3źniej nie istniała tylko jedna alternatywa. Każda gospodarka jest specyficzna bowiem jest ona wypadkową zasobf3w ziemi i ludzi, kultury, oraz systemf3w prawnych i systemf3w sprawowania władzy lub zarządzania przestrzenią publiczną, ktf3re także są odmienne.Polskie społeczeństwo istniało przed rokiem 89 tak jak jego gospodarka, pomimo jej niekiedy nie efektywności to posiadała zasoby, ktf3re były wydobywane, przetwarzane i konsumowane. Poprzedni system z założenia był centralny do końca lat 70-tych a pf3źniej parametryczny co jednoznacznie wiązało go systemem bankowym, jako źrf3dłem nie tylko pozyskania kapitałf3w lecz także decydowania jak, co i dla kogo produkować. Z tych powodf3w przejęcie polskich bankf3w przez obcy kapitał niejednokrotnie związanych z kapitałem rzeczowym, ktf3ry był konkurencyjny dla polskich producentf3w wiązało się jednoznacznie z przejęciem lub likwidacją polskiej produkcji na rzecz produkcji zachodniej, niejednokrotnie dofinansowywanej. Obecnie także przecież promowany jest eksport poprzez zerową stawkę podatkową VAT, ktf3ra przyczynia się do tego, że towary eksportowane są tańsze dla zagranicznych konsumentf3w niż dla konsumentf3w w danym kraju Unii. Poprzedni system poprzez jego historyczną centralizację pozostawił po sobie lokalne monopole i monopsony (np. pod względem zaspokajania popytu na pracę), ktf3re z założenia nie posiadały konkurencji, dlatego też ich przejmowanie przyczyniało się do przejmowania rynkf3w zdanych na dominującego producenta. Dobitnym tego przykładem jest sprzedaż PHS wcześniej skonsolidowanego przemysłu hutniczego celem jego przejęcia przez indyjską rodzinę, ktf3rej efektem było kilkukrotne podniesienie ceny na wyroby z ktf3rych obecnie budowana jest polska infrastruktura. Już odrębną sprawą jest kuriozalna wycena aktywf3w PHS-u. Jednocześnie system prawny wywodzący się z mentalności „monopolu” państwa na użycie siły wobec jednostki pozwalał i pozwala na manipulowanie prawem poprzez częste zmiany i uzależnienie od interpretacji prawa, prawie zawsze zmiennej w zależności od sądf3w. Prawo nie chroni jednostki przez silniejszym lecz samo staje się agresorem, co jest niespotykane w państwach cywilizowanych a dominujące w państwach trzeciego świata. Oprf3cz oczywiście pełnej sprzeczności co do praw i obowiązkf3w obywateli. Sama zmiana własności nie zmienia niczego jeżeli za tym nie zmieniają się cele działalności przedsiębiorstwa a tym bardziej jeżeli to przedsiębiorstwo jest likwidowane celem ograniczania konkurencji, a takie przypadki istniały w latach 90-tych. Maksymalizacja zwrotu z kapitałf3w zagranicznych przyczyniała się do pauperyzacji ludności polskiej i akumulacji, poprzez jego eksport, kapitałf3w zachodnich. Zmiana publicznego monopolisty na prywatnego monopolistę skutkuje wyłącznie podniesieniem cen i „wysysaniem” kapitałf3w płynnych podmiotf3w od niego uzależnionych (czy to mniejszych producentf3w czy też konsumentf3w ostatecznych). Niekiedy prowadzi to do ograniczania dostępności do towarf3w lub usług poprzez zawyżanie cen (np. woda lub usługi medyczne).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *